Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Timmerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering"

Naam Timmerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 mei 1896
Koninklijk Besluit nr. 61
Oprichtingsdatum 14 augustus 1894
Doelstelling

Eendracht en verbroedering aankweeken en onderhouden en alles aan te wenden wat tot bloei van het vak en tot welvaart van de beoefenaars daarvan bevorderlijk kan zijn.

Staatscourant

19/20-07-1896