Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Schoolvereeniging

Naam Schoolvereeniging
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 april 1896
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum 15 januari 1896
Doelstelling

De oprichting en instandhouding in de gemeente Hilversum van een of meer scholen voor lager en middelbaar onderwijs, alsmede voor onderwijs in de oude talen, toegankelijk en geschikt voor kinderen van alle gezindheden.

Staatscourant

18-06-1896