Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse

Naam Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 17 mei 1863
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het stoffelijk en zedelijk welzijn der arbeidende klasse door eene doelmatige huisvesting te bevorderen.

Staatscourant

14-06-1863, 05-07-1887, 20-08-1896, 05-07-1902

Goossens van Eyndhove nr. 1070