Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies

Naam Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 november 1884
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door een verblijf van eenige weken in gezonde buitenlucht, onder doeltreffende leiding, het lichamelijk en geestelijk welzijn te bevorderen van schoolgaande kinderen, die aan zulk een verblijf behoefte hebben.

Staatscourant

12-01-1885

Goossens van Eyndhove nr. 411