Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van het "Pastoriefonds te Bergschenhoek"

Naam Vereeniging tot instandhouding van het "Pastoriefonds te Bergschenhoek"
Plaats Bergschenhoek
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 augustus 1890
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. de fondsen aangekocht uit de gelden, indertijd geschonken als begin van een kapitaal voor den bouw eener nieuwe Pastorie ten dienste van den Predikant der Nederlandsch Hervormde Gemeente te Bergschenhoek, te beheeren; b. voor dien bouw de verdere benoodigde gelden, zooveel mogelijk, bijeen te brengen.

Staatscourant

17-10-1890

Goossens van Eyndhove nr. 800