Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Nathanael"

Naam Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Nathanael"
Plaats Alblasserdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 7 juni 1900
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum 08 april 1900
Doelstelling

Jongelingen in de gelegenheid te stellen zich te oefenen in alles wat bijdragen kan tot de vorming, welke zij behoeven om hunne toekomstige roeping als leden der kerk en der maatschappij en als burgers van den Staat overeenkomstig den eisch van Gods Woord te vervullen.

Staatscourant

23-06-1900