Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Samenwerking

Naam Samenwerking
Plaats Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 16 februari 1899
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 1 oktober 1889
Doelstelling

De zedelijke en daarmede in verband staande stoffelijke belangen harer leden te bevorderen, hunne zelfstandigheid te versterken en hunne afhankelijkheid van liefdadige instellingen of armenzorg tegen te gaan of te voorkomen.

Staatscourant

05/06-03-1899