Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht"

Naam Amsterdamsche Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 juni 1874
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen der leden te bevorderen, eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden.

Staatscourant

30-07-1874, 30-03-1888

Goossens van Eyndhove nr. 231