Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gemeentebelang

Naam Gemeentebelang
Plaats Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 17 augustus 1897
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 8 juli 1897
Doelstelling

De bloei en de welvaart der gemeente te bevorderen, waartoe gerekend wordt te behooren het bevorderen van: a. handel en nijverheid; b. getrouw schoolbezoek; c. jaar- en weekmarkten; het aanbevelen van candidaten voor den gemeenteraad, het verfraaien der gemeente, het, zoo mogelijk, doen oprichten van eene Kamer van koophandel en wat verder in het belang der gemeente wordt nodig geacht.

Staatscourant

03-09-1897