Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Politiebond

Naam Amsterdamsche Politiebond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 september 1894
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 25 juni 1894
Doelstelling

De maatschappelijke en zedelijke belangen harer leden te behartigen en de goede verstandhouding tusschen het Amsterdamsche politiekorps en de burgerij te bevorderen.

Staatscourant

28/29-10-1894, 27-04-1898, 03-11-1900