Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Bilderdijk"

Naam Vereeniging "Bilderdijk"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 november 1885
Koninklijk Besluit nr. 20
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het beoefenen der Nederlandsche taal- en letterkunde.

Staatscourant

22-01-1886

Goossens van Eyndhove nr. 1611