Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zouaven-Broederschap Fideï et Virtuti

Naam Zouaven-Broederschap Fideï et Virtuti
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 20 januari 1870
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om de Zouaven, die in het Pausselijk leger hebben gediend, door gezellige vergaderingen in de gelegenheid te stellen, hunne vroegere kameraad- en vriendschap te onderhouden.

Staatscourant

25-03-1870, 13-04-1871

Goossens van Eyndhove nr. 2569