Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke jongelingsvereeniging "Onderzoekt de Schriften"

Naam Christelijke jongelingsvereeniging "Onderzoekt de Schriften"
Plaats Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 14 december 1899
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 1 oktober 1899
Doelstelling

Jongelingen in de gelegenheid te stellen hunne krachten in den dienst des Heeren te ontwikkelen en te arbeiden tot bevordering van het geestelijk en maatschappelijk welzijn bijzonder van jongelingen en knapen.

Staatscourant

30-12-1899