Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Christelijke Bewaarschool onder den naam van "Wilhelma Regnera Bewaarschool"

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Christelijke Bewaarschool onder den naam van "Wilhelma Regnera Bewaarschool"
Plaats Abbenbroek
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 29 oktober 1871
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om kinderen van 2-7 jaren onder eene goede leiding in een behoorlijk locaal onder toezicht te houden

Staatscourant

12-11-1871, 18-08-1876

Goossens van Eyndhove nr. 21