Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche vereeniging "De Pers"

Naam Amsterdamsche vereeniging "De Pers"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 januari 1899
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum 01 januari 1898
Doelstelling

De behartiging van de reportage te Amsterdam en van de gemeenschappelijke belangen der Amsterdamsche verslaggevers en te Amsterdam werkzaam zijnde dagbladcorrespondenten.

Staatscourant

05/06-02-1899