Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Bootwerkersvereeniging "de Nederlandsche Vlag"

Naam Rotterdamsche Bootwerkersvereeniging "de Nederlandsche Vlag"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 5 februari 1890
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bij ziekte of bij ongeval den leden der Vereeniging stoffelijken en zedelijken bijstand te verleenen; door bespreking der vakbelangen op vergaderingen het stoffelijk en maatschappelijk welzijn der Bootwerkers te bevorderen.

Staatscourant

15-04-1890, 18-10-1893

Goossens van Eyndhove nr. 2686