Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van Armenzorg

Naam Vereeniging tot verbetering van Armenzorg
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 5 januari 1878
Koninklijk Besluit nr. 4
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. gezonde begrippen omtrent armenzorg te verspreiden; 2. particuliere armenzorg zooveel mogelijk te centraliseeren, en, een bureau voor algemeenen onderstand te vormen, ten einde op afdoende wijze aan behoeftigen hulp te verschaffen; 3. bedelarij en misleiding tegen te gaan; 4. instellingen tot voorkoming van armoede te steunen of op te richten.

Staatscourant

24-01-1878, 07-04-1882

Goossens van Eyndhove nr. 2598