Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Christelijke belangen

Naam Vereeniging voor Christelijke belangen
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1858
Koninklijk Besluit nr. 107
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. om door Bijbellezingen of Redevoeringen op positief Bijbelsch Christelijk gebied, te arbeiden aan het heil der leden en van belangstellenden; 2. om Protestantsche Christelijke Vereenigingen in de ngelegenheid te stellen tot het houden harer openbare of bijzondere bijeenkomsten.

Staatscourant

02-02-1858, 11-04-1879

Goossens van Eyndhove nr. 2058