Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ontwikkeling van Militieplichtigen

Naam Vereeniging tot ontwikkeling van Militieplichtigen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 10 november 1888
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Militieplichtigen in staat stellen in de voorrechten  te deelen, welke van Regeeringswege worden verleend aan hen, die blijken geven van eene zekere mate van kennis en ontwikkeling.

Staatscourant

07-02-1889

Goossens van Eyndhove nr. 2678