Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Schouwburg

Naam Rotterdamsche Schouwburg
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 17 november 1881
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het doen bouwen en doen exploiteeren van eenen schouwburg, ingericht naar de eischen des tijds.

Staatscourant

25-02-1882, 23-06-1886

Goossens van Eyndhove nr. 2622