Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vrouwenvereeniging tot het bezoeken van arme zieken en hulpbehoevende kraamvrouwen onder patronaat van de H. Elisabeth

Naam Vrouwenvereeniging tot het bezoeken van arme zieken en hulpbehoevende kraamvrouwen onder patronaat van de H. Elisabeth
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 december 1895
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 10 juli 1895
Doelstelling

Het beoefenen van lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid jegens Katholieke armen en zieken, zoomede hulpbehoevende gehuwde kraamvrouwen, en wel door huisbezoek, ondersteuning, naar verschillende omstandigheden, in den geest der vereeniging.

Staatscourant

15-02-1896