Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging "Sint Joseph"

Naam Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging "Sint Joseph"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 december 1895
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 20 januari 1895
Doelstelling

De godsdienstige en maatschappelijke belangen van den Katholieke werkman bevorderen en hem vrijwaren tegen anti-Christelijke invloeden.

Staatscourant

18-02-1896