Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Damesvereeniging "Armverzorging Rauwenhoff"

Naam Damesvereeniging "Armverzorging Rauwenhoff"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 17 december 1883
Koninklijk Besluit nr. 52
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Behoeftige gezinnen door werkverschaffing te ondersteunen; het getrouw schoolbezoek der kinderen, zooveel zij kan, te bevorderen.

Staatscourant

10-02-1884

Goossens van Eyndhove nr. 2636