Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Anti-Sociaal-Democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht"

Naam Anti-Sociaal-Democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 oktober 1896
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 28 april 1894
Doelstelling

Mede te werken tot de noodige maatschappelijke hervormingen, inzonderheid met betrekking tot de stoffelijke en zedelijke lotsverbetering van de onderhoorigen der Nederlandsche spoorwegmaatschappijen.

Staatscourant

01/02-11-1896