Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsch Sanatorium

Naam Rotterdamsch Sanatorium
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 11 juni 1890
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om aan zieken van iederen stand de gelegenheid te verschaffen zich in een daartoe ingericht gebouw, tegen vergoeding, te doen verplegen en zoowel genees- als heelkundigen hulp in den uitgebreidsten zin te erlangen.

Staatscourant

16-08-1890, 30-03-1892, 17-01-1896

Goossens van Eyndhove nr. 2692