Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Groen van Prinsterer

Naam Groen van Prinsterer
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 december 1891
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De instandhouding eener bijzondere school voor meer uitgebreid lager onderwijs, in welke Gods Woord de grondslag van het onderwijs uitmaakt.

Staatscourant

24/25-01-1892