Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zeemansbond

Naam Zeemansbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 maart 1893
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Op eenen Chriselijken grondslag de belangen van den Nederlandschen zeeman te behartigen.

Staatscourant

26-04-1893, 02-12-1897