Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente

Naam De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 8 november 1863
Koninklijk Besluit nr. 20
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het woord Gods volgens de belijdenisschriften der Dordtsche Synode van de jaren 1618 en 1619 door haren leeraar of hare leeraars in de Hoogduitsche taal in het openbaar te doen verkondigen en overeenkomstig die leer aan de jeugd der Gemeente het Godsdienstig onderwijs te verschaffen.

Staatscourant

27-11-1863, 28-09-1892

Goossens van Eyndhove nr. 2555