Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Winkeliers- en Handelsbelangen

Naam Winkeliers- en Handelsbelangen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 december 1900
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De belangen van den winkel- en handelsstand te behartigen en zooveel mogelijk kwade praktijken te bestrijden.

Staatscourant

08-01-1901