Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van bezoldigde agenten van politie "Plicht en Recht"

Naam Vereeniging van bezoldigde agenten van politie "Plicht en Recht"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 17 oktober 1901
Doelstelling

a. De kameraadschap te bevorderen;

b. te trachten de positie van den politieman, zoowel stoffelijk als zedelijk, te verbeteren;

c. te trachten hem in zijn vak te bekwamen.

Staatscourant

12/13-01-1902