Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke muziekvereeniging "Soli Deo Gloria"

Naam Christelijke muziekvereeniging "Soli Deo Gloria"
Plaats Alblasserdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 30 december 1901
Koninklijk Besluit nr. 128
Oprichtingsdatum 24 juni 1899
Doelstelling

De muziek, als eene gave Gods, te beoefenen en daardoor Gods eer te verhoogen.

Staatscourant

14-01-1902