Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden"

Naam Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 juli 1859
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om te Rotterdam en omstreken wonende hulpbehoevende blinden, van welke Geloofsbelijdenis ook, te ondersteunen en de bedelenden onder hen aan dien toestand te onttrekken.

Staatscourant

15-07-1859, 22-11-1882, 29-08-1888

Goossens van Eyndhove nr. 2548