Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 189 90 91 92 93 94 95180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Heiloosche IJsclub Heiloo 1902-02-08 nr. 38

23/24-02-1902

1901-11-18
Fanfarekorps "Eensgezindheid" Heiloo 1899-03-16 nr. 10

29-03-1899

1898-10-19
Vereeniging voor in- en uitwendige zending Heiloo 1897-11-15 nr. 57

03-12-1897
05-07-1902

1897-10-07
De Onderlinge Boerenbond Heiloo 1899-08-12 nr. 33

27/28-08-1899

1898-02-24
Evangelisatie Heiligerlee 1893-09-14 nr. 31

10-10-1893

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Heijningen 1866-04-24 nr. 58

19-05-1866
25-07-1895

Ons eeuwig belang Heidenschap 1886-11-11 nr. 26

30-01-1887

Vereeniging tot Evangelisatie Heidenschap 1869-11-23 nr. 41

14-12-1879

St. Joseph Heide 1902-01-14 nr. 30

26/27-01-1902

1897-03-15
Nicasius-vereeniging tot verbetering der zuivelbereiding te Heeze Heeze 1900-08-13 nr. 34

07-09-1900

1900-07-09
Boerenleenbank Heeswijk 1897-10-15 nr. 36

24/25-10-1897
10/11-02-1901

1897-08-29
Afdeeling Heeswijk der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw Heeswijk 1895-01-21 nr. 31

23-02-1895

1892-10-29
Boeren-leenbank Heesch 1898-01-03 nr. 9

14-01-1898

1897-12-15
Christelijke werkliedenvereeniging "Onderlinge Hulp" Hees, gemeente Nijmegen 1899-07-19 nr. 69

06/07-08-1899

1898-11-02
Bethel Hees, gemeente Nijmegen 1897-01-21 nr. 4

07/08-02-1897

1895-10-20
Vereeniging "Concordia" Heerlerheide 1879-08-28 nr. 21

03-10-1879

Schuttersvereeniging "St. Sebastiaan" Heerlerheide 1884-01-23 nr. 13

01-03-1884

Muziekvereeniging "Eendracht" Heerlerheide 1886-06-18 nr. 29

14-07-1886

Vereeniging "Sint Josephsgesticht" Heerlen 1875-03-16 nr. 20

27-06-1875
25/26-03-1900

Kruisverbond te Heerlen Heerlen 1903-04-01 nr. 5

28-04-1903

1902-10-26
Zangvereeniging "St. Pancratius" Heerlen 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1878-10-15
Katholieke mijnwerkersvereeniging te Heerlen Heerlen 1903-05-05 nr. 73

31-05-01/02-06-1903

1903-01-18
Fanfaregezelschap "St. Caecilia" Heerlen 1887-04-22 nr. 35

29-06-1887

De Roomsch-Katholieke Volksbond te Heerlen Heerlen 1900-07-21 nr. 50

12/13-08-1900

1900-03-01
Schutterij "St. Sebastiaan" Heerle 1883-11-20 nr. 38

31-01-1884

Christelijke Jongelingsvereeniging "Samuël" Heerjansdam 1890-11-07 nr. 55

25-01-1891

IJsclub "Heerjansdam" Heerjansdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1897-01-09
Vereeniging tot stichting en instandhouding van "Scholen met den Bijbel" Heerjansdam 1885-10-27 nr. 21

22-01-1886
02-11-1892

Afdeeling Heer-Hugowaard en omstreken der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Heerhugowaard 1893-01-31 nr. 32

07-03-1893
29-10-1903

1893-01-01
Roomsch-Katholieke kiesvereeniging "Recht en Orde" Heerhugowaard 1903-06-20 nr. 56

22-07-1903

1903-01-17
De Kerkelijke Kas Heerhugowaard 1888-03-23 nr. 15

15-04-1888

Landbouw- en Handelsvereeniging "Nieuw leven" Heerhugowaard 1899-03-22 nr. 9

09/10-04-1899

1898-09-29
Protestantsche kiesvereeniging "Burgerplicht" Heerhugowaard 1899-02-22 nr. 57

11-03-1899

1898-04-28
Ons Belang Heerhugowaard 1900-08-24 nr. 53

14-09-1900

1900-06-01
Vereeniging van verveners der lage venen in Friesland Heerenveen 1892-03-26 nr. 23

22-04-1892

1892-01-01
Vereeniging "de Groote Societeit" Heerenveen 1868-08-01 nr. 48

27-08-1868

Vereeniging tot instandhouding van de "Spaar- en Voorschotbank Heerenveen en omstreken" Heerenveen 1879-07-07 nr. 24

29-08-1879
01-04-1888
25-07-1896

Vereeniging ter bevordering van de zoetwatervisscherij in Friesland Heerenveen 1892-01-07 nr. 19

30-01-1892
29-10-1903

Vereeniging tot stichting en instandhouding van de "Bad- en Zweminrichting te Heerenveen" Heerenveen 1883-06-05 nr. 46

11-07-1883

Heerenveensche wijkverpleging Heerenveen 1901-09-20 nr. 20

04-10-1901

1901-06-01
Israëlitische Vereeniging "Gamieloth Gasodiem" (uitoefening van weldadigheid) Heerenveen 1888-08-24 nr. 59

18-11-1888

Gemengd koor Heerenveen 1898-01-19 nr. 20

29-01-1898

1897-10-29
Werklieden-Vereeniging "Heerenveen en omstreken" Heerenveen 1882-04-21 nr. 24

24-06-1882
08-10-1889

Vereeniging tot "ondersteuning van de Weduwe en Kinderen van J.F. Hoffman" Heerenveen 1880-02-05 nr. 18

26-02-1880

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Friso" Heerenveen 1887-08-22 nr. 25

21-10-1887
28-07-1889

Vereeniging tot verbetering van het paardenras te Heerenveen en omstreken Heerenveen 1899-02-24 nr. 13

11-03-1899

1898-12-31
Vereeniging tot ziekenverpleging "Het ziekenhuis te Heerenveen" Heerenveen 1899-02-20 nr. 10

04-03-1899

1899-01-02
Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene School met den Bijbel Heerenveen 1886-11-24 nr. 21

01-03-1887
09-09-1902

Vereeniging tot Evangelisatie binnen de classis Heerenveen Heerenveen 1898-02-23 nr. 4

12-03-1898

1895-10-22
Vereeniging voor feestelijkheden en ter bevordering van vreemdelingenverkeer Heerenveen 1902-10-27 nr. 57

08-11-1902

1901-11-07
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 189 90 91 92 93 94 95180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.