Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis

 
English | Nederlands

Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis. Jubileumsymposium van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Omslag boek

Jelle Gaemers, eindredactie

Onder de noemer 'Het ING viert 100 jaar RGP' vierde het voormalige ING in 2002 dat 100 jaar daarvoor de Rijks Geschiedkundige Publicatiën in het leven waren geroepen. De naam zelf leeft inmiddels alleen nog voort als serienaam. Maar het oorspronkelijke doel, het uitgeven of ontsluiten van historische bronnen over de Nederlandse geschiedenis, was ook na 100 jaar nog springlevend.

Het jubileum werd gevierd met verschillende activiteiten. De jubileumkrant Tijding verscheen zowel in een papieren als in een digitale versie. De jubileumbundel Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën, bestaande uit een twintigtal essays van historici uit binnen- en buitenland, liet zien welke inhoudelijke rijkdom wacht achter de ongeveer 450 banden Rijks Geschiedkundige Publicatiën. De jaarlijkse NWO/OKW-Voorjaarslezing stond in het teken van het jubileum. A.Th. van Deursen hield een lezing onder de titel Historie en leven. Over de onschuld van historische bronnen die afzonderlijk is verschenen. De jubileumviering vond plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het programma bestond uit een terugblik door de voorzitter van het bestuur van het ING, Pim Kooij, een lezing van de Engelse historicus Jonathan Israel en een forumdiscussie.

Het jubileumsymposium vond zijn neerslag in de publicatie Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis.

Inhoud

  1. Pim Kooij, Van RGP naar ING. Honderd jaar historische infrastructuur
  2. Jonathan Israel, Dutch history from the perspective of European and world history
  3. Forumdiscussie