Bronnen betreffende de Midden-Molukken in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Deze uitgave over de Nederlandse aanwezigheid in de Midden-Molukken is tot stand gekomen op basis van archief onderzoek. Het is de completering van eerdere - in 1987 en in 1997 verschenen - bronnenuitgaven over de Midden-Molukken in de periode van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (17e en 18e eeuw) en in de jaren 1900-1942.

De bronnenuitgave is vooral gebaseerd op in Nederland aanwezig archiefmateriaal, maar meer dan in de andere delen over de Midden-Molukken is bij de uitgave in Indonesië berustend materiaal worden benut. Vooral voor de periode 1825-1869 vulde het in Indonesië achtergebleven archiefmateriaal de op het Nationaal Archief te Den Haag berustende summiere officiële rapportage uit die jaren vanuit Indië naar Nederland aan. Vanaf 1870 is het bronnenmateriaal overvloedig aanwezig in de vorm van vooral de mailrapporten. Als beginjaar van de bronnenuitgave is 1796 gekozen, de perioden van Brits bestuur (1796-1803, 1806-1817) wordt dus mede door de bronnenuitgave omvat.

Doel van de uitgave is een representatief beeld te geven van het gevoerde beleid op de Midden-Molukken en inzicht te geven in de toestanden en gebeurtenissen op lokaal niveau op de Molukse eilanden.

Het project is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband met de Universitas Indonesia te Jakarta.