Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal

 
English | Nederlands

boekomslag

D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje en J.G. Smit, eds.

In 1997 publiceerde het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis drie bronnenuitgaven van middeleeuws rekeningenmateriaal. Zij vormden de aanleiding een symposium te beleggen over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal. De lezingen zijn als artikel in een bundel gepubliceerd.

De bundel artikelen kent drie gedeelten. In het eerste komt de de problematiek rond het editeren en ontsluiten van rekeningen aan de orde. Daarbij krijgt zowel de traditie als de toekomst aandacht, onder andere door een tussenbalans aan de hand van verschillende rekeningedities en verkenning van de mogelijkheden die het toepassen van nieuwe media te bieden kan hebben. In een tweede deel komen de onderzoeksmogelijkheden die de 'rekening' als bron te bieden heeft en de afbakening tegenover andere typen bronnen aan de orde. Het derde deel bevat inhoudelijke analyses van bepaalde thema's op basis van de drie aan het slot van het symposium gepresenteerde delen.Inhoud

  Editie en ontsluiting: traditie en toekomst
 1. J.G. Smit, Editie en ontsluiting van rekeningen: een tussenbalans
 2. R.C.M. Wientjes, De rekeningvan Werner van Deventer en haar editie
 3. A. Vandewalle, De editie vande stadsrekeningen van Brugge
 4. L. Breure, Nieuwe media,nieuwe mogelijkheden. Verkenningen rond computer-ondersteunende bronnenpublicatie
 5. C.L. Meijer, Bronontsluiting door middel van indicering. Het voorbeeld van de notariƫle archieven van Bergen op Zoom

 6. Rekeningen in context: typen en onderzoek
 7. P.C.M. Hoppenbrouwers,Rekeningen als bron voor sociaal-economisch historisch onderzoek. Een historiografisch overzicht van twee decennia
 8. F.J. Bakker, Het beleg vanDeventer in de verscheidenheid der rekeningen
 9. B.J.P. van Bavel, Pachtboek,pachtcontract, legger, pachtrekening-courant en rekening. Typologie en interpretatie van de laat-middeleeuwse bronnensoorten met betrekking tot de verpachting van grondbezit
 10. A. Janse, Rekening en ridderschap. De betekenis van rekeningen voor de geschiedenis van deHollandse adel
 11. J.A. Mol, Orde in de bronnen. Rekeningen als bron voor de geschiedenis van de Duitse orde
 12. Bert Thissen, Landsheerlijke rekeningen als bron voor historisch onderzoek. Het voorbeeld van de laatmiddeleeuwse Gelderse rekeningen, gerelateerd aan Kleefs bronnenmateriaal

 13. Beierse rekeningen en tolrekeningen
 14. Gerard Nijsten, Cultuur aan de hoven van Holland en Gelre: een vergelijking
 15. Margit Rem, De macht van het woord; administratieve bronnen en dialectonderzoek
 16. D.J. Faber, Ambtenaar en rekenschap in Holland circa 1400
 17. J.W. Marsilje, De 'Werkgroep Holland' en de editie van de 'Beierse' rekeningen
 18. Dick E.H. de Boer,Tolrekeningen, een verwaarloosde bron?
 19. Bart Ibelings, De route binnendunen. De scheepvaartroute langs de Goudse sluis en tol, de Wassenaerse Gouwesluis en de Spaarndammer tol (13e-16e eeuw)