Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

Instelling

Departementaal Gerechtshof van Friesland (1802-1811)


Actief vanaf 07-09-1802 tot 22-02-1811

Aantekeningen:

De staatsregeling van 1801 voorzag in een Nationaal Gerechtshof, dat zou dienen als hof van cassatie voor de gehele republiek. De bestaande gerechtshoven in de departementen behielden in afwachting van een nieuwe codificatie hun eigen jurisdictie, maar nu dus met de mogelijkheid van cassatie.

Het Departementaal Gerechtshof van Friesland bestond uit een eerste presiderende raad en elf raden, tussen 1802 en 1805 benoemd door het Departementaal Bestuur van Friesland, daarna door de Raadpensionaris en later door de Koning uit een nominatie van vier personen. Deze nominatie werd voor de helft door het Departementale bestuur en voor de helft door het Departementaal Gerechtshof bepaald. De procureur-generaal werd op voordracht van het Departementaal Bestuur benoemd, eerst door het Staatsbewind, later door de Raadpensionaris respectievelijk de Koning.


Wetgeving:

1801/10/16 Staatsregeling van het Bataafse Volk. meer informatieLiteratuur:

Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811. Nijmegen, 1990.
Vries, O., B.S. Hempenius-van Dijk, P. Nieuwland en P. Baks, De Heeren van den Raede: biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811. Hilversum, 1999.