Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Nederlandsche Bond van Belastingbetalers

Naam partij Nederlandsche Bond van Belastingbetalers
Bronnen Scheffer besteedt in zijn boek enige aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandsche Bond van Belastingbetalers. Voornaamste bron is het blad De Controleur, waarin onder meer het program en statuten zijn opgenomen. De statuten zijn ook te vinden in het verenigingenregister (ARA). Het overige archiefmateriaal is van relatief weinig belang.
Programma Program van actie, 1919, De Controleur, 1-11-1919, zie NCC
Program van actie, 1921, De Controleur, 9-7-1921, zie NCC
Statuten De Controleur, 28-5-1921, Den Haag, zie NCC
Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 33831, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken H.J. Scheffer, De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken (Den Haag 1982)
Deanne te Winkel-van Hall, Wilhelmina Drucker. De eerste vrije vrouw (Amsterdam 1968)
Periodiek De Belastingbetaler. Orgaan voor den Nationalen Bond voor Bezuiniging
Hoofdredactie C.H.A. van der Mijle. Exemplaren aanwezig op IISG/Persmuseum: 1922 nr. 21, 1924 nr. 13, 1925 nr. 1.
De Belastingbetaler. Strijdblad voor den Nederlandschen Bond van Belastingbetalers [1919-192?]
Tweewekelijks. Hoofdredacteur W. van der Gracht (=Joh.J. Göbel). Oplage 8000 (eigen opgave in 1920). Eén exemplaar (1-5-1920, aanwezig in archief Dresselhuys (DNPP)).
De Controleur [1890-1941]
Hoofdredacteur Ernest van de Ven (1890-1913), Johan Göbel (1915-1922), C.H.A. van der Mijle (1922-1941).
De Tegenstroom. Orgaan ter bestrijding van sociale, economische en politieke nieuwigheden, als daar zijn: verplichte luiheid, arbeidersverpietering, raden van arbeid, georganiseerd overleg, overheidsbemoeiing, staatssocialisme, socialisatie .. [1922-1924]
Hoofdredacteur C.H.A. van der Mijle.
Financieele Revue [1919-1923]
Hoofdredacteur S.H. van Perlstein 1919-1921, Johan Göbel 1921-1922; C.H.A. Van der Mijle 1922-19..
Brochures Stellingen (1921)
In De Controleur, 28-5-1921.
Gevaren van het hedendaagsche socialisme (Utrecht/Den Haag 1922)
Ook aanwezig op IISG.
Archieven Familiearchief Van Hall, collectie F.A. van Hall, Gemeentearchief Amsterdam
Archief Drukkerij ‘NV De Industrie’, nr. 422 archivalia De Industrie, correspondentie en financiële stukken. Geen inventaris. [* *]
 
Archief Nationale Bureau voor Vrouwenarbeid, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
Map 829, Program van Actie Nederlandsche Bond van Belastingbetalers 1-1-1920.
 
SDAP-archief, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Map 2893d, verkiezingsprogramma Nederlandsche Bond van Belastingbetalers 1922.
 
Collectie E.A. van Beresteyn, Algemeen Rijksarchief
Map 502, brief van Göbel aan Van Beresteyn 22-7-1922 i.v.m. mogelijkheden tot vorming van een schaduwparlement van randpartijen.
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 33831, Algemeen Rijksarchief
Brief i.v.m. heroprichting Nederlandsche Bond van Belastingbetalers maart 1946, statuten, uitreksel notulen a.v. 19-12-1919, brief hoofdbureau politie Amsterdam.