Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Onafhankelijke Nationale Groep

Naam partij Onafhankelijke Nationale Groep
Bronnen Van en over de Onafhankelijke Nationale Groep en het Jong Conservatief Verbond is redelijk veel bronnenmateriaal. Onder meer kan gebruik gemaakt worden van de persoonscollecties van Feuilletau de Bruyn en Meijer Ranneft (ARA) en van een uitgebreide map met bronnenmateriaal op het GA Rotterdam. In de bladen Het Laatste Nieuws uit Indië en Nieuwsbrief is redelijk veel over de actie geschreven. De ONG en het JCV staan niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Verkiezingsprogramma, Documentatie Politieke Partijen (Onafhankelijke Nationale Groep), Gemeentearchief Rotterdam
Partijprogramma, VVD Archief (Jong Conservatief Verbond), Algemeen Rijksarchief
Boeken Jan Bank, Katholieken en de Indonesische revolutie (Baarn 1983)
Artikelen R.J.J. Stevens, 'Een (buiten)parlementaire lobby: het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid 1946-1950', in: Politiek(e) Opstellen, dl. 15 (1995-1996) (Nijmegen 1996) 113-135
Periodiek Het Laatste Nieuws uit Indië [1946 (jrg. 1, 25 apr.)-1948 (jrg. 3, 23 sept.)]
Hoofdredacteur J.L.A. Zwarts. Uitgave van de stichting Het Laatste Nieuws uit Indie. Bijdragen o.a. van Meijer Ranneft, Winkelman, Belonje.
Nieuwsbrief. Stichting Voorlichting Buitenland [1947 (jrg. 1)-1981 (jrg. 35)]
Hoofdredacteur J. Fabius.
Archieven Documentatie politieke partijen, Gemeentearchief Rotterdam
Doos politieke partijen alfabetisch H-L, map ONG, verkiezingsprogramma, correspondentie van verschillende aard van dhr. Schenk met bestuur Onafhankelijke Nationale Groep, interne nota’s, diverse brochures (o.a. Indië verloren, rampspoed geboren en Indische Nederlanders), pamfletten. [* * * *]
 
Archief J.W. Meijer Ranneft 2.21.121, Algemeen Rijksarchief
Inv.nr. 649, krantenartikelen, pamfletten e.d. betreffende de verkiezingsactie van Feulletau de Bruyn in 1948; voorts verspreid in het archief correspondentie van o.a. Feuilletau de Bruyn, Tichelman, N.W. van Hartingsveldt, J. Fabius, W. Belonje, A.W. Colijn, P.H. Ritter, Ch. Welter. [* * *]
 
Stukken betreffende Tweede-Kamerverkiezingen HW I, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Doos 1946-1948, brochures en pamfletten Onafhankelijke Nationale Groep. [* * *]
 
Collectie G.L. Tichelman, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Nr. 411, propagandamateriaal Onafhankelijke Nationale Groep; voorts veel correspondentie, propagandamateriaal e.d. van Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid en Vaderlandsche Kring (404 t/m 413). Inventaris: G.J. Knaap, Inventaris van de collectie G.L. Tichelman (Leiden 1984). [* * *]
 
Familiearchief Feuilletau de Bruyn, Algemeen Rijksarchief
Inv.nrs. 11 t/m 13, korte beschouwingen Feuilletau de Bruyn over de Indonesische kwestie 1946-1949, adressen Feuilletau de Bruyn en J.W. Meijer Ranneft aan ministerraad, Tweede Kamer, Verenigde Naties inzake Indonesië; briefwisseling Feuilletau de Bruyn met Meijer Ranneft, H. Baudet, L. de Jong, H. Fraser, J. van Hulzen, J. de Courcy, H.J. de Vries en vele anderen 1946-1961; briefwisseling met de Parlementaire Enquêtecommissie; exemplaren De Vrije Pers. [* *]
 
Collectie F.C. Gerretson, Algemeen Rijksarchief
O.a. correspondentie met Feuilletau de Bruyn (1950-1957). [* *]
 
VVD-archief, Algemeen Rijksarchief
Map 116, stukken m.b.t. Comité Oprichting Liberale Partij; map 121, brochure met program Jong Conservatief Verbond, verkiezingsadvertentie en een verklaring van A.N.W. ter Laag waarom hij van VVD naar JCV overstapte (map 783). [* *]
 
, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Brief Nationale Partij (voorheen Onafhankelijke Nationale Groep) aan de koningin 1951. [* *]
 
Archief P.S. Gerbrandy, Algemeen Rijksarchief
Inv.nrs. 115-150, stukken over Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid; correspondentie o.a. met Feuilletau de Bruyn (145, 146, 150) en M.R. Loze (147). [*]
 
Verzameling familiepapieren Fabius, Algemeen Rijksarchief
Inv.nrs. 373-380b, Jan Fabius, 380b, verkiezingsposter Jong Conservatief Verbond. [*]