Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Zuiderzeepartij

Naam partij Zuiderzeepartij
Bronnen Van de Zuiderzeepartij is vrijwel geen bronnenmateriaal bewaard gebleven. Gewezen kan slechts worden op een in het Nieuwsblad van het Noorden afgedrukt verkiezingslied en op een pamflet in de Utrechter Archieven. Van en over de persoon Den Herder is wel redelijk wat verschenen, o.a. in Wolffram en in Hilckmann en Dorleijn. In het archief van Heemskerk bevinden zich enige brieven van Den Herder. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het Ministerie van Justitie.
Boeken Dirk Jan Wolffram, 70 jaar ingenieurskunst. Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989 (Lelystad 1997)
Dirk Jan Wolffram, Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelderse provinciestad, Harderwijk 1850-1925 (Amsterdam 1993)
M. Hilckmann en P. Dorleijn, Schilderijen van Eibert den Herder (Zutphen 1991)
Archieven Stukken betreffende de verkiezingen, gehouden te Utrecht VV 14, Utrechter Archieven
Doos 1931-1937, map 1933, pamflet Zuiderzeepartij. [* * *]
 
Archief Th. Heemskerk, 1873-1982 119, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Map 36, brieven van Den Herder aan Heemskerk i.v.m. drooglegging Zuiderzee, 1931-1932. [* *]
 
Archief D. Schouten, 1928-1941 385, Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme
Map 3, pamfletten kiesvereniging Algemeen Belang Harderwijk van Eibert den Herder. [*]