Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Staatspartij voor de Volkswelvaart

Naam partij Staatspartij voor de Volkswelvaart
Bronnen Er is weinig bekend over de Staatspartij voor de Volkswelvaart. Alleen Brunt besteedt kort aandacht aan de partij. Van de partij zijn enkele pamfletten en een verkiezingscourant bewaard gebleven. Ook is van de partij een dossier aangetroffen in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie (ARA). In de landelijke pers is in de lente van 1922 enige aandacht aan de partij besteed (o.a. NRC, Algemeen Handelsblad en De Vrijheid. Algemeen Nederlandsch Weekblad).
Programma Program van actie, Parlement en Kiezer 1922/1923, zie NCC
Program van actie, HW 1, Tweede-Kamerverkiezingen 1913-1929, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Beginselverklaring, Parlement en Kiezer 1922/1923, zie NCC
Beginselverklaring, HW 1, Tweede-Kamerverkiezingen 1913-1929, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Statuten Verenigingenregister ministerie van Justitie, dossier 38367, Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Boeken J.W. Brunt, De Liberale Partij (1922-1925). Profiel van een persoonlijke ambitie [doctoraalscriptie Utrecht] (1981)
Periodiek Verkiezingscourant Staatspartij voor de Volkswelvaart [1922]
Slechts één nummer v an gevonden. Zie archieven.
Brochures Beginselverklaring en Program van Actie
In Parlement en Kiezer 1922/1923.
Archieven Stukken betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Doos 1913-1929 HW 1, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Klein mapje Staatspartij voor de Volkswelvaart met verkiezingscourant, twee pamfletten en een vlugschrift met program van actie en beginselverklaring. [* * *]
 
Bibliotheek C9 139, Gemeentearchief 's-Gravenhage
Circulaire voor de oprichtingsvergadering van de Nationale Bezuinigingsbond. Onderdeel van de bibliotheekcollectie van het gemeentearchief 's-Gravenhage. [* *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 38367, Algemeen Rijksarchief
Dossier Staatspartij voor de Volkswelvaart met de officiële statuten en verklaringen van goed gedrag voor de bestuursleden. [* *]
 
Verenigingenregister ministerie van Justitie, 2.09.12.01 38095, Algemeen Rijksarchief
Dossier Haagsche Vereeniging voor Bezuinigingspolitiek, voorloper van de Staatspartij voor de Volkswelvaart, met statuten en verklaringen van goed gedrag voor de bestuursleden. [* *]