Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Lijst Van Groenendael

Naam partij Lijst Van Groenendael
Bronnen Over de achtergronden van het ontstaan van de Lijst Van Groenendael bieden de studies van Gribling en Wagemans veel informatie.
 
Belangrijkste primaire bron is de Limburgsche Courant waarvan zich een exemplaar op het IISG bevindt. In het archief van Nolens op het KDC ligt materiaal omtrent het royement van Van Groenendael. Voorts heeft het IISG een aantal beelddocumenten (spotprenten) over de kwestie Van Groenendael.
 
Krantenonderzoek (Limburger Koerier en Nieuwe Tilburgsche Courant) heeft weinig gegevens opgeleverd over dit eenmanslijstje: Van Groenendael lijkt in de katholieke pers doodgezwegen te zijn. Van Groenendaels lijst heeft noch statuten noch een partijprogramma gehad. De partij komt derhalve niet voor in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
Boeken J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens 1860-1931. Uit het leven van een priester-staatsman (Assen 1978)
Artikelen Kasper Wagemans, 'Limburg en het Belgische annexionisme 1918-1920', in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, dl. 43 (1998) 89-136
Periodiek Limburgsche Courant. Verkiezingsblad voor Limburg [1922 (juni)-]
Redacteur H.A.G. van Groenendael.
Archieven Archief W.H. Nolens, Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Map 250, materiaal omtrent het royement van Van Groenendael, bestaande uit correspondentie van Nolens met derden over de kwestie en enige krantenberichten. [* * *]