Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Nationale Bond Protestantsche Kiezers

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Nationale Bond Protestantsche Kiezers
Periode 1913 (15 april) - 1922 (±)
Karakteristiek Antipapisme en nationale eenheid vormden de voornaamste strijdpunten van de Nationale Bond Protestantsche Kiezers. De bond probeerde een conservatief getint liberalisme met protestantse beginselen te verzoenen.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1913
Tweede Kamer, 1918
Provinciale Staten, 1919
(details over de verkiezingen)
Personen Hendrik Carel Diferee (Medeoprichter)
ds. Anton Gerard Hendrikus van Hoogenhuyze (Bestuurslid)
Paulus Theodoor Hugenholtz (Lijsttrekker)
ds. Willem Hendrik Lieftinck (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
prof.dr. Pieter Johannes Muller (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Engbert Frederik Hendrik (Frits) Smit Kleine (Voorzitter)
Bronnen
(details)
De Nationale Bond Protestantsche Kiezers heeft in de historiografie nog geen aandacht gekregen. Er is weinig bronnenmateriaal voorhanden over deze partij. In verschillende archieven is enig materiaal gevonden, onder andere een brochure (GA Amsterdam) en een oprichtingsbesluit (ARA). In de media heeft de bond vrij weinig aandacht gekregen (De Standaard 28-11-1913, De Nederlander 28-11-1913 en 2-12-1913, Nieuwe Rotterdamsche Courant 23-6-1913 (open brief Van Hoogenhuyze) en 29-6-1918). Advertenties zijn onder andere gevonden in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 26-6-1918 en de Opregte Haarlemsche Courant van 22-5-1918.
 
De partij staat ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx