Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij
Afkorting RKAP, KAP
Andere benamingen Katholieke Arbeiderspartij
Periode 1931 - 1935
Karakteristiek Eind 1931 kwamen onder leiding van J. Beuker circa veertig ontevreden katholieken bij elkaar in Den Haag om de RKAP op te richten. Welke achtergrond de oprichters hadden is vooralsnog niet bekend. De partij zou in mei 1932 versterking krijgen van enige dissidenten uit de Roomsch-Katholieke Volkspartij, waaronder de Amsterdammer Chr.A. Vocht.
Zie ook: Lijst Bongers, Katholiek Democratische Partij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1933
Gemeenteraad, 1935
(details over de verkiezingen)
Personen J. Beuker (Medeoprichter)
G.J. Bik (Bestuurslid)
Felix A.C. Donders (Redacteur partijblad)
F.A. Hoogduin (Secretaris)
Paul M. Verbruggen (Voorzitter)
Christiaan Alexander Vocht (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
In de historiografie is de Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij tot dusverre nauwelijks verder gekomen dan de status van voetnoot. Uitzonderingen hierop zijn de scriptie van Thüss en het artikel van Bank, die ingaat op de verhouding tussen de RKAP en het episcopaat.
 
Van de RKAP is in de meest uiteenlopende archieven materiaal gevonden. Zo zijn van het partijorgaan De Wacht op drie verschillende plekken exemplaren gevonden: in de collectie J.A. Veraart (ARA), in het archief van het bisdom Den Bosch en in het archief van het aartsbisdom Utrecht. In De Wacht van 12-2-1934 is ook het beginsel- en werkprogramma afgedrukt. In de collectie Veraart (ARA) ligt bovendien nog een drietal exemplaren van Ideaal (1-11-1933, 1-2-1934 en 13-4-1934), het partijorgaan van de RKDAP.
 
Ander bronnenmateriaal bestaat uit enkele brieven en pamfletten. In het RKSP-archief op het NIOD is een pamflet gevonden, gericht tegen de RKAP in Den Haag. In de bisschoppelijke archieven van Den Bosch en Utrecht is enige correspondentie gevonden tussen het episcopaat en het bestuur van de RKAP.
 
Redelijk wat materiaal over de RKAP (alhoewel zeer gekleurd) is te vinden in het blad van de Roomsch-Katholieke Vokspartij Onze Vaan (bv. 8-1-1932, 15-1-1932 (ingezonden brief Beuker) en 3-2-1933) In De Residentiebode van 11-6-1934 staat meer over de achtergronden van het ontstaan van de partij (zie ook 22-11-1931). In De RK-Bouwvakarbeider van 13-5-1933 een ingezonden brief over een RKAP-actie in de St. Joseph-bond in Arnhem.
 
De RKAP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1