Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Vaderlandsche Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Vaderlandsche Partij
Periode 1922
Karakteristiek De Vaderlandsche Partij was een eenmanslijst van Albert van der Horst uit Amsterdam, die als dirigent van kinderkoren enige bekendheid genoot. Over program en organisatie van de Vaderlandsche Partij zijn geen gegevens bekend.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1922
(details over de verkiezingen)
Personen Albert van der Horst (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Van en over de Vaderlandsche Partij is geen bronnenmateriaal aangetroffen. Over Van der Horsts kandidatuur in 1927 voor het Neutraal Blok aller Middenstanders is in het archief van de SDAP-federatie Amsterdam (IISG) een pamflet aangetroffen. De partij staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx