Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Verbond van Nationalisten

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Verbond van Nationalisten
Afkorting VvN
Periode 1928 (1 oktober) - 1934 (mei)
Karakteristiek Het VvN gold korte tijd (rond 1930) als voornaamste fascistische partijorganisatie in Nederland. De oprichting van het Verbond van Nationalisten vond plaats op een moment dat de eerste golf van antidemocratisch rechts-radicalisme in Nederland leek te zijn weggeëbd.
Zie ook: Nationaal-Socialistische Partij, Verbond van Actualisten
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1929
Provinciale Staten, 1931
Tweede Kamer, 1933
(details over de verkiezingen)
Personen prof.dr. Henri Peter Blok
mr. Hendrik Albert van Dalsum (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Cornelis Johannes van Eijsden jr. (Secretaris)
majoor Cornelis Jacobus Aart Kruyt (Districtscommissaris)
dr. Cornelis Herfst Adriaan van der Mijle (Voorzitter)
P.Th. van Munnikrede (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Over het Verbond van Nationalisten is onder meer geschreven door A.A. de Jonge en Wim Zaal. Het partijarchief van het VvN is, voorzover bekend, verdwenen. Wel is in een aantal persoonsarchieven materiaal over het Verbond gevonden (m.n. het archief van H.P. Blok). Van belang zijn voorts de op het NIOD beschikbare documentatie- en knipselmappen en het vrij uitvoerige dossier uit het Verenigingenregister van het ministerie van Justitie (ARA). Voorts kan gebruik gemaakt worden van de periodieken De Nieuwe Vaderlander, De Controleur en De Nationalist.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1
statuten1