Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Internationale Volkspartij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Internationale Volkspartij
Afkorting IVP
Andere benamingen Groep Braam, Lijsten Braam, Lijst Braam
Periode 1918-1929?
Karakteristiek De Lijst Braam en de Internationale Volkspartij waren creaties van de Texelse landbouwer H. Braam. Hij pleitte voor wereldvrede en welvaart door het instellen van supranationale organisaties, waarin hij zelf een rol meende te kunnen spelen.
Zie ook: Liberale Partij, Staatspartij voor de Volkswelvaart
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
Tweede Kamer, 1922
Tweede Kamer, 1929
(details over de verkiezingen)
Personen H. Braam (Lijsttrekker)
Bronnen
(details)
Van de hand van Braam zijn drie brochures verschenen. In de scriptie van Brunt over de Liberale Partij wordt summier ingegaan op de samenwerking van deze partij met Braam. In de Alkmaarsche Courant van 12-6-1922 is een verslag van een verkiezingsvergadering van Braam opgenomen. Voorts is in het liberale blad De Vrijheid een aantal maal op ironische wijze over Braam geschreven (bijv. 14-6-1922). De partijen van Braam staan niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1