Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Chris D. Wesseling

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Chris D. Wesseling
Geslacht man
Geboren Den Haag, 29-11-1875
Overleden Den Haag, 1-10-1947
Beroepsachtergrond: Onderwijzer en parlementair journalist De Tijd.
Partijfuncties Gemeenteraadslid Den Haag voor de RKSP 1907-1923. Lid Provinciale Staten 1913-1923. Vanaf nov. 1929 lid Roomsch-Katholieke Volkspartij. Voorzitter RKVP 1930-1933. Secretaris Katholiek Democratische Partij 1933-1939.
Overige functies Medeoprichter studieclub Ultrem Remedium 1922. Hoofdredacteur Onze Vaan 1930-1933 en 1935-1939.
Relevante publicaties Van Wesseling: De R.K.Staatspartij is een belemmering voor de normale ontwikkeling der politieke verhoudingen in Nederland (Den Haag 1929); De zware keuze. Sociaal of katholiek-democraat? (Den Haag 1930); De groote teleurstelling. Het politieke debat. Woorden en daden van den edelman (Den Haag 1930); Ons recht. RK Staats of Volkspartij? De waarheid inzake ons congres (Den Haag 1930); Aanklacht en verweer. Een aanklacht tegen de R.K. Staatspartij. Een verweer van de R.K. Volkspartij (Den Haag 1930); Om wille der zielen. Clerus en politiek (Den Haag 1931); Democratische samenwerking. Onze vaan aan flarden? (Den Haag 1931); Godsdienst en politiek: de geestelijkheid en wij: mag een katholiek lid der R.K. Volkspartij zijn? (1932); Herorienteering van de vaderlandsche politiek is wenschelijk, is noodzakelijk, is mogelijk (Den Haag 1933); Achter de coulissen der Roomse pers (Amsterdam 1934); Het Ministerie-Colijn: sociaal wanbeleid (Den Haag 1934); In handen van rovers. Schets van de hedendaagse staatkunde (Den haag 1935); Van Staatspartij naar K.P.D. Een ernstig woord aan de katholieken van Nederland (Den Haag 1936). Over Wesseling: Nic. Schrama, Dagblad De Tijd 1845-1974 (Nijmegen 1996).
Bijbehorende partijen Katholiek Democratische Partij (Secretaris)
Roomsch-Katholieke Volkspartij (Voorzitter)