Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

mr. Tiemen de Vries

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam mr. Tiemen de Vries
Geslacht man
Geboren Stedum, 24-11-1865
Beroepsachtergrond: Gymnasium Zetten. Studie rechten en theologie aan VU 1884-1899. Promotie 1899. Redacteur Volkscourant van Appingedam 1892-1897. Redacteur Provinciale Friesche Courant. Adviseur wetgeving rondom Zondagswet.
Partijfuncties (Is geen lid geworden van de Christen-Democratische Partij.)
Overige functies Redacteur bij De Christen-Democraat 1902-1905. Na 1905 publicistische arbeid; vanaf 1910 in Verenigde Staten op uitnodiging van Algemeen Nederlandsch Verbond afdeling Chicago, o.a. professor in Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis aan de Universiteit van Chicago.
Relevante publicaties Van De Vries o.a.: De plaatsen der verzoeking of: Ons hart geneigd tot alle kwaad: en nog eens, kan men niet aan twee universiteiten tegelijk studeeren? (Amsterdam 1891); Bezwaren tegen Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman (Appingedam 1894); Bezwaren tegen het socialisme zooals het zich in Nederland openbaart (Appingedam 1893); De geloofstrijd van den christen-werkman. Eene lezing .. 8 april 1909 (Den Haag 1909).
Bijbehorende partijen Christen-Democratische Partij (Sympathisant)