Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

ds. R. Bartlema

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam ds. R. Bartlema
Geslacht man
Beroepsachtergrond: Hervormd predikant te Zeist.
Partijfuncties Lid hervormd-gereformeerde kiesvereniging te Zeist. Lid bestuur Christelijk Nationale Actie.
Overige functies Lid bestuur Ned. Herv. Bond van Jongelingsvereenigingen (in 1941 wegens pro-Duitse houding weggestemd).
Relevante publicaties Van Bartlema o.a.: De daden des Heeren. Een bladzijde uit de geschiedenis van het christelijk onderwijs (Hoogeveen 1921).
Bijbehorende partijen Christelijk Nationale Actie (Bestuurslid)